Транспорт на опасни отпадъци Хосвитал ХосвиталТранспортиране на опасни и биологични отпадъци

 • E-mail:
  hosvital@abv.bg

 • Телефон:
  ( +359 32 ) 57-67-21

 • Местоположение:
  град Пловдив,
  ул. „ген.Данаил Николаев” №75

 • Транспортиране на опасни и биологични отпадъци
 • Транспортиране на опасни и биологични отпадъци
 • Транспортиране на опасни и биологични отпадъци
 • Транспортиране на опасни и биологични отпадъци
 • Транспортиране на опасни и биологични отпадъци
 • Транспортиране на опасни и биологични отпадъци
 

Транспортиране на опасни и биологични отпадъци

„ХОСВИТАЛ” е регистрирана в началото на 2008 година със статут на акционерно дружество, със седалище гр. Пловдив и предмет на дейност: Проекти и услуги в областта на опазване на околната среда, третиране и транспортиране на опасни и неопасни отпадъци и изграждане на екологични системи за оползотворявянето им.

„ХОСВИТАЛ" АД има издадени разрешителни за обезвреждане на отпадъци от хуманната медицина, издадени от РИОСВ-гр. Пловдив:

09-ДО-998-01 от 11.04.2013г

Персоналът се състои от квалифицирани кадри, преминали през специално обучение, свързано с предмета на дейност на дружеството ( курс за шофьор на опасни товари, курс за консултант по безопасност при превоза на опасни товари, курс мениджър по управление на качеството ).

Клиенти на „ХОСВИТАЛ” АД са : Университетски болници, клиники, поликлиники, АГ-болници, стоматологични кабинети, лаборатории и други медицински заведения.

Всеки клиент има свои изисквания и очаквания, но за дружеството е важно потенциалните клиенти да бъдат спечелени и запазени.

Фирмата осъзнава отговорността си и се стреми да задоволява в максимална степен настоящите и бъдещи потребности на всички заинтересовани страни, спазвайки действащите законови и нормативни изисквания.

Отпадъци
Отпадъци

Отпадъците се класифицират, разделят и опаковат от генераторите им, а именно медицинските заведения.

Транспортиране
Транспортиране

Със специализиран транспорт, дружеството транспортира опасните отпадъци до собствена автоклавна инсталация в град Пловдив или до инсинератор в град София, където става тяхното унищожение.

Инсинератор
Инсинератор

Хосвитал АД има сключен договор с инсинератор в гр. София за унищожаване на биологични отпадъци и лекарства с изтекъл срок на годност.

Контейнери
Контейнери

Контейнери за еднократна употреба, Контейнери за многократна употреба , Контейнери за разделно събиране на отпадъците.

Събиране на следните опасни отпадъци:

 • отпадъци от хуманното здравеопазване

  отпадъци от хуманното здравеопазване

 • отпадъци от ветеринарното здравеопазване

  отпадъци от ветеринарното здравеопазване

 • отпадъци от опасни вещества

  отпадъци от опасни вещества

 • абсорбентни, филтърни материали

  абсорбентни, филтърни материали