Транспорт на опасни отпадъци Хосвитал ХосвиталТранспортиране на опасни и биологични отпадъци

 • E-mail:
  hosvital@abv.bg

 • Телефон:
  ( +359 32 ) 57-67-21

 • Местоположение:
  град Пловдив,
  ул.Ген.Данаилов 75

Контейнери

Контейнери за еднократна употребаКонтейнери за еднократна употреб

Контейнери за еднократна употреба от 2, 3, 5, 10л.

Контейнери за еднократна употребаКонтейнери за еднократна употреба

Контейнери за еднократна употреба от 2, 3, 5, 10л.

Контейнери за многократна употребаКонтейнери за многократна употреба

Контейнери за многократна употреба от 60л., сертифицирани за превоз на медицински отпадъци № B2005-P0004-1 ( 60см x 42см x 32см )

Контейнери за разделно събиране на отпадъцитеКонтейнери за разделно събиране на отпадъците

Контейнери за разделно събиране на отпадъците - хартия, стъкло, пластмаса, метал ( 70см x 35см x 35см )