Транспорт на опасни отпадъци Хосвитал ХосвиталТранспортиране на опасни и биологични отпадъци

 • E-mail:
  hosvital@abv.bg

 • Телефон:
  ( +359 32 ) 57-67-21

 • Местоположение:
  град Пловдив,
  ул.Ген.Данаилов 75

транспорт на опасни отпадъци

„ХОСВИТАЛ” АД е специализирана в събирането на следните опасни отпадъци:

Отпадъците се класифицират, разделят и опаковат от генераторите им, а именно медицинските заведения.

Квалифицирани служители извършват обстойна проверка на целостта на опаковките на отпадъка.

Измерва се количеството на отпадъка и данните се отразяват в транстпортна карта.
Медицинските заведения и дружеството удостоверяват за достоверността на данните в транспортната карта.

Със специализиран транспорт, дружеството транспортира опасните отпадъци до инсинеретор, където става тяхното унищожение.

Транспортиране на опасни и биологични отпадъци

За улеснение на своите клиенти, „ХОСВИТАЛ” АД предлага доставка на контейнери за еднократна и многократна употреба, отговарящи на изискванията на ADR.