Транспорт на опасни отпадъци Хосвитал ХосвиталТранспортиране на опасни и биологични отпадъци

 • E-mail:
  hosvital@abv.bg

 • Телефон:
  ( +359 32 ) 57-67-21

 • Местоположение:
  град Пловдив,
  ул.Ген.Данаилов 75

Витал Ресурс ЕООД

Витал Ресурс ЕООД предлага изпълнение на лицензирани услуги, съгласно чл.33, ал.4 от ЗУО за транспортиране на разделно събрани отпадъци от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, до мястото на тяхното рециклиране.

Отпадъците, които са посочени в чл.33 ал.2 от ЗУО, са следните:

 • опаковки от хартия и картон
 • пластмасови опаковки
 • метални опаковки
 • стъклени опаковки

Регистрационен документ № 09-РД-300-00 от 01.02.2013г. от РИОСВ-Пловдив.

гр. Пловдив, ул. ген. Данаил Николаев 75
0884/333-993
vitalresurs@abv.bg

Отпадъци

Отпадъците се класифицират, разделят и опаковат от генераторите им, а именно медицинските заведения.

Транспортиране

Със специализиран транспорт, дружеството транспортира опасните отпадъци до инсинеретор, където става тяхното унищожение.

Инсинератор

При изгарянето се образуват вредни токсични вещества, които замърсяват околната среда. Инсинератор за отпадъци - инсталация, в която се изгарят отпадъци.

Контейнери

Контейнери за еднократна употреба, Контейнери за многократна употреба , Контейнери за разделно събиране на отпадъците.