Транспорт на опасни отпадъци Хосвитал ХосвиталТранспортиране на опасни и биологични отпадъци

 • E-mail:
  hosvital@abv.bg

 • Телефон:
  ( +359 32 ) 57-67-21

 • Местоположение:
  град Пловдив,
  ул.Ген.Данаилов 75

Полезни връзки:

Отпадъци

Отпадъците се класифицират, разделят и опаковат от генераторите им, а именно медицинските заведения.

Транспортиране

Със специализиран транспорт, дружеството транспортира опасните отпадъци до инсинеретор, където става тяхното унищожение.

Инсинератор

При изгарянето се образуват вредни токсични вещества, които замърсяват околната среда. Инсинератор за отпадъци - инсталация, в която се изгарят отпадъци.

Контейнери

Контейнери за еднократна употреба, Контейнери за многократна употреба , Контейнери за разделно събиране на отпадъците.